Contact Us

Whangarei Factory

PO Box 310, Whangarei, 0140
8 Fraser Street, Whangarei

Hamilton Factory

20 Herschel Street,
Ngaruawahia, Waikato

Palmerston North Factory

116 Kaimanawa Street, Kelvin Grove, Palmerston North

Christchurch Factory

257 Annex Road, Middleton, Christchurch

Invercargill Factory

4 Lake Street, Clifton,
Invercargill